PCP uppmanade särskilt regeringen att förhindra uppsägning av hyresavtal i hus som är familjehem, samt att avbryta hypotekslån på fastigheter som anses vara permanenta bostäder.

Enligt PCP beror hyreshöjningen på en "spekulativ dynamik" och förvärras av en "politik med låga löner och otrygga anställningsförhållanden".