I ett uttalande informerade den nationella sjöfartsmyndigheten (AMN) om det beslut som den portugisiska miljöbyrån (APA) hade fattat, och tillade att vattnet är "i dåligt skick för bad" på de sex stränderna i Aveiro-distriktet.

"Efter att ha fått information från den portugisiska miljöbyrån som avråder från bad på de sex stränderna i Espinho, gavs instruktioner om att hissa den röda flaggan och varningar placerades ut på ingångarna till de olika stränderna, av Espinho stadsfullmäktige", tillägger Sjöfartsverket.

Enligt AMN kommer förbudet "att gälla tills resultaten av vattenkvalitetsanalysen visar att de mikrobiologiska värdena ligger inom referensparametrarna".