Företaget "noterade under första halvåret 2022 en ökning av efterfrågan med 77,5 procent jämfört med samma period 2021, vilket motsvarar cirka 70 miljoner passagerare", säger de och tillägger att "ökningen märktes i alla tjänster, men det är i fjärrtågen som ökningen är större (cirka 140 procent), vilket innebär 1,5 miljoner fler passagerare jämfört med första halvåret 2021.

Regionaltågen i sin tur avslutade terminen "med en positiv variation på 83,5 procent, vilket motsvarar cirka 2,3 miljoner fler passagerare", och stadstrafiken registrerade "en ökning av efterfrågan i förhållande till första halvåret 2021, 52 miljoner passagerare transporterades på stadståg i Lissabon (en ökning av efterfrågan på 74,2 procent), 10 miljoner passagerare på stadståg i Porto (en ökning på 80,7 procent) och 415. 000 passagerare på stadståg i Coimbra (en ökning med 68,8 procent)", säger CP.

I detta sammanhang var "trafikintäkterna cirka 110 miljoner euro, vilket innebar en ökning med 98 procent jämfört med 2021", sade CP och meddelade att jämfört med första halvåret 2019, fortfarande i perioden före pandemin, under de första sex månaderna i år, "transporterade CP 4,1 procent fler passagerare", men "intäkterna är fortfarande 15 procent lägre än de som registrerades då".

CP är stolt över denna ökning, med tanke på att de uppnådda resultaten ligger nära de nivåer som registrerades 2019, ett år då CP transporterade 145 miljoner passagerare", avslutade de.