Europeiska unionen bekräftade att brittiska turister inte kommer att behöva betala några avgifter för att besöka vissa europeiska länder fram till nästa år. Guvernörerna beslutade att reseavgiften på sju euro inte kommer att tillämpas förrän i slutet av 2023.

Det europeiska systemet för reseinformation och godkännande av resor (ETIAS) skulle börja fungera i september, men tjänsten kommer att vara i drift först i november 2023. Varje brittisk turist som vill resa till något av de 26 länderna i Schengenstaterna, t.ex. Portugal, Spanien, Frankrike och Grekland, måste via en officiell webbplats eller via en mobilapp ansöka om en ansökningsblankett och sedan betala en avgift på sju euro.

För att resa in i något av länderna i Schengenområdet är ETIAS tillstånd obligatoriskt och kommer att kontrolleras på flygplatserna, precis som de vanliga dokumenten som krävs för att resa.