"På grund av den betydande förbättringen av väderförhållandena från och med onsdag har vi förstått att det är möjligt att lätta på restriktionerna i samband med risken för bränder på landsbygden och vi har därför beslutat att inte förlänga beredskapen efter midnatt [tisdag]", sade minister José Luís Carneiro vid en presskonferens.

Tjänstemannen talade vid huvudkontoret för den nationella myndigheten för civilskydd (ANEPC), där han motiverade beslutet med att man från och med onsdag skulle återgå till ett "normalt sommarscenario, trots den kända situationen med svår och extrem torka".

Trots detta underströk han att "situationen fortsätter att kräva särskild omsorg" och att ANEPC därför kommer att hålla landet i orange beredskap i 16 distrikt på tisdag och i fem distrikt på onsdag.

Enligt ministern kommer den orangea beredskapen att inriktas "särskilt på de norra och centrala distrikten" i landet.