"Vi måste ge människor arbetsvillkor. Man kan inte betrakta AT-läkare som om de är slavar under systemet. Detta är varken möjligt eller acceptabelt i ett demokratiskt land och det måste finnas lösningar", sade Miguel Guimarães.

OM-ordföranden ställde frågor till hälsoministern och krävde konkreta åtgärder för att lösa de problem som läkarna inom SNS står inför, och medgav att det utan lösningar "finns en risk för att vi får akutmottagningar utan läkare som är tillgängliga för arbete".

"Det är nödvändigt att agera och genomföra nödvändiga reformer så att dessa unga AT-läkare blir morgondagens specialister och väljer att stanna inom SNS. I Portugal har vi tillräckligt många läkare för att svara på SNS behov. Vi skulle inte ens behöva dem alla. Men sanningen är att för närvarande lämnar mer än 50 procent av de läkare som vi utbildar dem sedan, sade Miguel Guimarães.

Den 19 augusti överlämnades ett brev till hälsoministeriet, undertecknat av 416 av de 1 061 AT-läkarna inom specialiteten internmedicin i hela landet, med krav på bättre arbets- och utbildningsvillkor och vägran att arbeta mer än 150 övertidstimmar per år.