I en intervju med TVI/CNN Portugal förnekade ledaren för den katolska kyrkan inte de sexuella övergrepp som förekommer inom institutionen och sade att dessa situationer inte får döljas. Vidare sade han att dessa brott bör rapporteras.

Påven betonade att sexuella övergrepp mot barn förstör liv och förnekade att det skulle ha samband med celibatet inom kyrkan. Med utgångspunkt i att även i familjer där det inte finns något celibat finns det barn som är offer för sexuella övergrepp.