Förbudet mot skrattgas trädde i kraft den 7 september efter att dekretet undertecknats av biträdande statssekreteraren och hälsovårdsminister António Lacerda Soares.

Diário da República uppger att ämnet är det senaste tillskottet till dekretet från april 2013 om psykoaktiva ämnen och att det "utgör en betydande fara för folkhälsan, såtillvida att det finns en koppling mellan deras konsumtion genom förtäring, inandning eller genom andra administreringsvägar". Lagen framhöll också dess koppling till psykiatriska störningar, inklusive psykotiska episoder, samt allvarliga hjärtkomplikationer".

Tillägget av lustgas till listan över förbjudna psykoaktiva ämnen är motiverat på grund av att "det används för ändamål i ett rekreationssammanhang snarare än dess syfte såsom industriellt och medicinskt". I lagen står det också att skrattgas när den konsumeras orsakar eufori, smärtstillande och anxiolytiska effekter, tillsammans med en sensorisk förändring av uppfattningen av rum och tid och en störning av den motoriska koordinationen. När det gäller långtidseffekter beskrevs allvarliga effekter, bland annat skador på immunsystemet, förändringar i minnet och andra neurologiska skador."