Solparken som byggts av NextEnergy Capital och Frequent Summer "består av 39 564 paneler med en installerad effekt på 17,4 MWp", upptar "ett område på 28 hektar i Albufeiras kommun" och invigdes den 9 september, nära Algarvestad Paderne.


Vid ceremonin deltog direktören för NextEnergy Capital Filinto Martins och representanten för Frequent Summer, Rogério da Ponte, samt Albufeiras borgmästare José Carlos Rolo (PSD). Initiativtagarna framhöll den "årliga produktionskapaciteten på 29,6 GWh el", vilket kommer att "göra det möjligt att försörja mer än 8 000 hushåll".


Å andra sidan betonade de att projektet också har en miljökomponent, genom att "undvika utsläpp av 9 620 ton koldioxid per år".


"Portugal är ett land med stor tillväxtpotential när det gäller solenergiproduktion. Solcellsanläggningen i Paderne återspeglar detta scenario och visar NextEnergys engagemang för denna typ av investeringar", sade Filinto Martins.


Samma källa tillade att med denna investering på 18 miljoner euro "stärker företaget inte bara sin globala närvaro genom att genomföra detta projekt i Portugal, utan bidrar också till den ekonomiska och hållbara utvecklingen i Algarve-regionen".


Albufeiras borgmästare José Carlos Rolo ansåg att kommunen "saknade en investering av det här slaget" och framhöll vikten av att solcellsparken "täcker 8 000 bostäder".


Borgmästaren underströk att solenergi "inte förorenar, är förnybar, ren och tyst" och gör det möjligt att ge kommunen "en större nytta" i miljöhänseende, när samhället konfronteras "med flera områden där man måste kämpa, som den ekonomiska krisen och klimatförändringarna, vars återverkningar sträcker sig från livsmedel till social dynamik".


"På grund av den höga solexponeringen har Algarve unika meteorologiska förutsättningar för att etablera en solcellsanläggning. Dessutom är Algarve en region som redan har kunskap, installerad kapacitet och mänskliga resurser som är förberedda för utmaningar och investeringar av detta slag", motiverade Rogério da Ponte, företrädare för Frequent Summer.


Samma källa betonade att "av alla dessa skäl kommer Frequent Sommers strategi inte bara att omfatta detta kraftverk utan även andra projekt som fortfarande är under utveckling".


NextEnergy Capital påminde om att det har "investeringar i mer än 350 solkraftverk med en kapacitet på cirka 2,5 GW" och framhöll erfarenheten hos NextEnergy Group, "som företaget tillhör", när det gäller "utveckling, byggande och drift av solkraftsprojekt i olika länder".