Installationen av kamerorna sker enligt ett "protokoll som nyligen undertecknats mellan kommunen och ministeriet för inrikesförvaltning" och den installerade utrustningen är "de första enheterna av de 36 videoövervakningskameror" som kommunen planerar att installera.

Enligt ett uttalande kommer kamerorna att installeras enligt riktlinjerna i ett protokoll "som undertecknats mellan kommunen och ministeriet för inrikesförvaltning". Totalt kommer 36 kameror att installeras och fördelas över hela Portimão och Praia da Rocha.

Installationsplatserna valdes ut efter en undersökning som utfördes av PSP.

Enligt kommunen kommer installationen av videoövervakningsutrustning i Praia da Rocha att ske "på gångvägen intill klipporna, från rondellen Fonte (eller Vau), som ansluter till Avenida Tomás Cabreira". På så sätt kommer "det område där ett stort antal nattklubbar är koncentrerade" att täckas av videoövervakning, motiverade Portimãos stadsfullmäktige. Kommunen tillägger att kamerorna inte kommer att fånga bilder av platser som t.ex. bostäder.