Mer än hälften av den el som producerades i Portugal under årets första åtta månader kom från förnybara källor, vilket gör att Portugal återigen är det fjärde landet i Europa med högst andel förnybara energikällor i elproduktionen, efter Norge, Österrike och Danmark, som fick 99,3 %, 80,5 % respektive 77,2 % av sin el från förnybara källor.

Enligt den bulletin om förnybar el som utarbetats av den portugisiska sammanslutningen för förnybar energi (APREN) producerades 27 822 gigawatt/timme (GWh) el i Portugal under perioden januari-augusti 2022, varav 54,6 % kom från förnybara källor.

I augusti producerades 3 169 GWh el, varav 46,8 % kom från förnybara källor - 10,4 % mindre än i augusti 2021. Denna minskning, förklarar APREN, beror på "minskningen av hydraulicitetsindexet, vilket resulterade i en kraftig minskning av vattenproduktionen".

"Det bör också noteras att vattenproduktionen och den maximala procentuella lagringen i dammar nådde minimivärden jämfört med samma period under de senaste tio åren, vilket bidrog till en ökning av produktionen från fossila källor", informerar rapporten. I augusti var införlivandet av fossila bränslen (naturgas) i elproduktionen 49,7 %, medan detta värde mellan januari och augusti 2022 låg på 40,6 %.