Enligt en rapport från ECO är företagen försiktiga när det gäller prognoser för rekrytering, och endast 31 % av dem har för avsikt att utöka antalet anställda, vilket är en minskning jämfört med 43 % av dem som hade för avsikt att utöka antalet anställda 2022, och mer än hälften av dem har svårigheter att behålla talanger, enligt Total Compensation 2022 från Mercer.

Lönerna förväntas öka 2023 och inflationen kommer att vara en viktighetsfaktor. "Ungefär 50 % av företagen anger att inflationen är en av de faktorer som beaktas i samband med löneöversyn och beslut om löneökningar", konstaterar Marta Dias, rewards leader på Mercer Portugal.

Företagen uppskattar att lönerna nästa år kommer att öka med i genomsnitt 2,8 %, vilket återspeglar "redan en ökning med cirka 0,5 % jämfört med prognosen för 2021-2022 (2,3 %)".