"Körning under påverkan av alkohol uppvisade en betydande ökning (+69,3 %), men till stor del som ett resultat av den kraftiga minskningen året innan", står det i rapporten från den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten ANSR om olycksfrekvensen dygnet runt.

Enligt ANSR bötfälldes 15 412 förare under årets första sex månader för att ha kört under alkoholpåverkan, medan det under samma period 2021 registrerades 9 103 överträdelser.

Körning under påverkan av alkohol är det enda brott som registrerat en ökning under årets första halvår.