Förutom Santa Maria har havets största vandringsfisk setts söder om öarna Pico och Faial.

Forskare menar att denna förändring har samband med överflödet av bete och havsvattnets temperatur.