Den utskickade uppgiften var "Working With Hands" (Arbeta med händerna), där bidragen till detta tema ska visa bilder som alla innehåller HÅNDAR. Vi välkomnar allmänheten att komma med och stödja evenemanget, som har fri entré och där du kan rösta på dina tre favoritbidrag, ta del av intressanta diskussioner och där det kommer att finnas en bar. Mer information finns på www.algarvephotographersgroup.org.