I ett uttalande klargör det kommunala bolaget Ágora - Kultur och idrott att linjen "Återupptar sporten", som dök upp 2021 för att hjälpa till att minimera effekterna av restriktiva åtgärder för idrottsaktiviteter på grund av pandemin av covid-19, kommer att göra programmet "ett regelbundet stöd för förberedelse av idrottssäsonger".

I den första upplagan tilldelade programmet 70 tusen euro till 55 idrottsenheter och klubbar i kommunen, och i denna andra upplaga, en 30-procentig ökning av det belopp som ska tilldelas, till 100 tusen euro, till 51 idrottsklubbar.

Beloppen som ska delas ut inom programmet är uppdelade i två kategorier, där förbundsenheter är en och den andra är idrottsklubbar med mindre än 100 idrottare som nu får 1 793,72 euro, medan förbundsenheter med mer än två idrotter eller mer än 100 idrottare nu får 2 242,15 euro.

Stödet kommer att formaliseras på torsdag, då kontraktsunderteckningen är planerad till klockan 18.00 i Casa de Chá i Parque da Pasteleira.

I uttalandet citeras Catarina Araújo, kommunalråd för ungdom och idrott i Portos kommun, som påpekar att "de kommande åren kommer att bli utmanande" och att kommunen därför "fortsätter att arbeta för ett förhållande med större närhet till alla idrottsagenter och satsar på stadens samhällen".

"Vi har omvandlat detta stödinstrument till ett regelbundet ekonomiskt incitament, med så lite byråkrati som möjligt, för inköp av idrottsutrustning samt idrottsmedicin", tillägger hon.