Enligt BBC uppger invånarna att deras rätt till ren luft har kränkts och att det är första gången som personer i landet har vidtagit sådana åtgärder med hänvisning till lagstiftningen om mänskliga rättigheter. Tysklands luftföroreningsnivåer är i linje med landets egen lag, men de klagande menar att lagen måste ändras.