Såvitt det gick att fastställa är alla tjänster nere, inklusive det interna nätverket och e-post.

Situationen har påverkat de väpnade styrkorna sedan morgonen, och man vet ännu inte om attacken ägde rum under natten eller idag.

Myndigheterna vet fortfarande inte vilken typ av uppgifter hackarna hade tillgång till och vilka uppgifter som kan ha äventyrats.