Genom en resolution från ministerrådet skapade den verkställande makten "en strategisk vattenreserv i de reservoarer som är knutna till de vattenkraftverk" som anges i diplomet. Dessutom fastställdes "ett tillfälligt upphävande av användningen av vattenresurserna i de identifierade reservoarerna" i resolutionen "från och med den 1 oktober 2022, tills de minimikvoter av användbar kapacitet som kan fastställas är uppnådda".

De berörda dammarna är Alto Lindoso, Alto Rabagão, Alqueva, Castelo do Bode, Caniçada, Cabril, Paradela, Lagoa Comprida, Salamonde, Santa Luzia, Vilar-Tabuaço, Vilarinho das Furnas, Vendas Novas, Baixo Sabor och Gouvães .