Tjänstemannen, som talade i panelen "Hur man kan locka yrkesverksamma till turismen" under det sjätte portugisiska turisttoppmötet, som hölls i Lissabon inom ramen för Världsturismdagen, framhöll att detta "var den sektor som förlorade flest arbetstillfällen under pandemin". 100 000 arbetstagare förlorades under denna period och även om sektorn har återfått 40 000 arbetstagare finns det fortfarande ett gapande hål på 60 000 att fylla.

Ana Mendes Godinho, som känner till denna sektor väl, betonade att "turismen behöver människor, arbetslivet är alltmer öppet i Europa och pandemin har också skakat om alla på ett seismiskt sätt, till och med när det gäller arbetstagarnas motivation, som är annorlunda i dag", och påminde om att "turismen konkurrerar inte bara med andra verksamheter, utan också med arbetstillfällen i andra länder".

Ministern för arbete och social solidaritet betonar därför att "den stora utmaningen är att locka våra ungdomar att arbeta inom turismen, men också att öppna arbetsmarknaden för dem som kommer utifrån".