Enligt en rapport från Lusa är målet att fram till 2026 se till att arbetstagarnas löner ökar med 20 procent i genomsnitt jämfört med 2022, vilket framgår av förslaget till ett avtal på medellång sikt för att förbättra inkomster, löner och konkurrenskraft.

Med målet att "öka arbetsfaktorns andel av produkten och närma sig det europeiska genomsnittet är det enligt verkställande organet nödvändigt att komma överens om en politik för uppvärdering av inkomsterna" som bygger på inflation, produktivitet och en "tilläggslön".

"Med hänsyn till dessa antaganden beräknas det, för att uppnå det föreslagna målet, att det krävs en extra lön på 1,3 p.p. [procentenheter] - vilket motsvarar en nominell löneökning per arbetstagare på i genomsnitt 4,8 % varje år under åren 2023-2026", står det i dokumentet.

Regeringen betonar att "detta kommer att innebära en ökning av den genomsnittliga inkomsten per arbetstagare med cirka 20 % år 2026 jämfört med 2022".