Enligt det nationella statistikinstitutet (INE), "baserat på den information som redan samlats in, kommer den årliga förändringstakten i konsumentprisindexet (KPI) att ha ökat till 9,3 % i september, vilket är 0,4 procentenheter (p.p.) högre än föregående månad och den högsta nivån sedan oktober 1992".

När det gäller den underliggande inflationsindikatorn (totalindex exklusive obearbetade livsmedel och energiprodukter) noterade den en variation på 6,9 % i september (6,5 % föregående månad), den högsta nivån sedan februari 1994.