Regeringschefen svarade Livre's ende suppleant Rui Tavares i parlamentsdebatten om allmän politik. Livre-ledamoten frågade António Costa om han kan garantera att regeringen, i händelse av en recession 2023, "ändrar sitt mål för lönernas andel av BNP [bruttonationalprodukten], reviderar uppåt och ökar lönernas andel".

Costa svarade att "Portugal kommer att fortsätta att växa". Tvärtom, det scenario vi har är att Portugal kommer att fortsätta att växa, naturligtvis i en långsammare takt än detta år 2022, och att vi kommer att fortsätta att konvergera med Europeiska unionen och vi hoppas att denna konvergens också kommer att ske med lönekonvergens, och dessutom att löneökningarna kommer att fortsätta att stödja tillväxten i den portugisiska ekonomin, vilket har varit fallet sedan november 2015", underströk han.

Hållbar tillväxt

Premiärministern konstaterade att "från 2015 till i dag har den nominella BNP ökat med 20 procent" och att detta "har varit landets uthålliga tillväxtbana".

"Tyvärr är tillväxten inte linjär och även 2020 och 2021 har vi redan överskridit lönernas andel av BNP på 48 procent, inte för att lönerna har ökat utan för att BNP har sjunkit. Därför är det inte detta som är banan, utan tillväxten av lönernas andel av BNP i ett scenario med konvergens med Europeiska unionen", tillade han.

Costa sade att detta scenario presenterades "på fullt allvar" i valprogrammet och att det bibehålls i regeringsprogrammet, men han betonade att det "uppenbarligen måste justeras med hänsyn till verkligheten".