Nya Covid-19-regler för Portugal innebär att det inte längre finns något behov av obligatorisk isolering om man har smittats av viruset och att förfarandena för Covid-testerna har ändrats. SNS24-linjen förskriver inte längre tester för Covid, som nu ersätts till 100 % så länge du har ett läkarrecept "på en vårdenhet inom den nationella hälso- och sjukvården".

Om någon har symtom, "som vid alla luftvägssjukdomar", ska man nu "försöka minska risken för smitta till andra, särskilt de mest sårbara", och man rekommenderar att man använder mask. Om symtomen förvärras eller kvarstår bör man "söka läkarhjälp, med hälsovårdscentralen/familjehälsovårdsenheten eller SNS24 som ingång till SNS" eller kontakta 112 i en nödsituation.

När det gäller arbete, frånvaro från arbete eller skola "gäller samma mekanismer som för andra sjukdomar". Mekanismen för att tillskriva tillfällig arbetsoförmåga på grund av Covid-19 och den tillhörande subventionen upphör alltså - det vill säga de börjar ha systemet för andra sjukdomssituationer.