Enligt China Manned Space Agency (CMSA) kommer sju av reservastronauterna att utses till piloter för rymdfarkoster, fem eller sex till ingenjörer och två till specialister på nyttolast. Rekryteringen förväntas ta ett och ett halvt år att slutföra.