"Vodafones förvärv av Nowo-verksamheten stärker Vodafones konkurrenskraft på marknaden och ger företaget större skala och större täckning, vilket är till fördel för nuvarande och framtida kunder samt för sektorn", säger Vodafone i ett uttalande.

Mário Vaz, vd för Vodafone Portugal, säger att affären "kommer att göra det möjligt för Vodafone att öka sin kundbas och sin täckning av det fasta nätet". I ett uttalande citerar tjänstemannen också att "den framtida moderniseringen av det förvärvade nätet för den nya generationens fiberoptik kommer att gynna nuvarande och framtida användare, genom att säkerställa kvaliteten och den ökade motståndskraften hos denna infrastruktur".

Operationen "skapar förutsättningar för effektivare investeringar i höghastighetsnätverk för uppkoppling samt i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster". Transaktionen väntar på myndigheternas slutliga godkännande, och Vodafone räknar med att den ska slutföras under första halvåret 2023.

Nowo är den fjärde största konvergerande operatören i Portugal, med cirka 250 000 abonnenter på mobiltjänsten och 140 000 kunder för fast anslutning (betal-TV och bredband) i cirka en miljon hem som omfattas av dess kommunikationsinfrastruktur.