Marcelo Rebelo de Sousa talade vid överlämnandet av svärd till de nya arméofficerarna vid militärakademin i Amadora-detachementet i Lissabon.

I sitt tal till de 39 nya arméofficerarna betonade Marcelo att dessa soldaters resa börjar "i krigstid", som "inte bara är ett europeiskt utan ett verkligt globalt krig".

"En tid då alla förstår, eller borde förstå mer än någonsin, varför de väpnade styrkorna är så oersättliga. För att skapa fred, för att undvika krig", försvarade han.

"Det brådskande arbetet med att skapa fred gör att de väpnade styrkornas unika roll blir allt tydligare. De är inte något som hör till det förflutna, de är inte en tradition, de är inte en lyx i nuet. De är inte heller en förbrukningsbar börda för framtiden", betonade han.