"Denna avgift tjänar oss inte! Det är tre månader kvar tills den träder i kraft och det finns ingen plattform för oss att tillämpa denna avgift på våra kunder", klagade João Pinheiro, företrädare för en lokal boendeförening, som också är en av de första undertecknarna av en petition som överlämnats till den regionala lagstiftande församlingen och som kräver att "turistskatten omedelbart upphävs".

Azorernas parlament godkände i april införandet av en regional turistskatt på en euro per övernattning (två euro för turister som anländer till regionen med kryssningsfartyg) från och med den 1 januari 2023.

Raquel Franco, representant för Azorernas handels- och industrikammare, som också hördes av deputerade, anser att turistskatten kommer att generera en "negativ kvalifikation för sektorn".

Hon förespråkar som ett alternativ att man tillämpar avgifter för tillträde till turistattraktioner, som i fallet med Poça da Dona Beija, ön Vila Franca och Caldeira Velha i São Miguel, eller bestigningen av berget Pico.