Protesten som genomfördes (och spelades in) under natten syftade till att demonstrera mot förbrukningen av vatten på golfbanan.