"På de flesta arbetsplatser uppfylls endast minimitjänsterna, så massans anslutning av arbetstagarna har varit mycket positiv", sade Dário Ferreira, ledare för Union of Transformer Industries, Energy and Environmental Activities (SITE), i uttalanden till journalister.

Enligt ledaren har det funnits en "stark anslutning" till strejken, vilket har lett till att "vissa tjänster har stoppats".

Fackföreningen har dock inte velat säga hur många av de cirka 700 arbetstagarna som strejkar.

Omkring ett halvt dussin anställda demonstrerade i dag utanför den officiella bostaden för ordföranden för Madeiras regionala regering i Funchal, där de framförde sina krav.

I dokumentet, som överlämnades till den verkställande ledningen med Miguel Albuquerque (PSD) som ordförande, kräver arbetstagarna en löneförhöjning på minst 90 euro, samt en ökning av måltidsersättningen och "upphörande av värdediskriminering".

De kräver också 35 timmars arbete per vecka och att "diskrimineringen" mellan arbetstagare ska upphöra.

"Och det som förväntas är en seriös förhandling som uppfyller dessa arbetstagares krav, med en verklig vilja att lösa dem", framhöll Dário Ferreira.

Ledaren tillade att arbetarna är tillgängliga för att strejka igen i år om det behövs.

ARM - Águas e Resíduos da Madeira är ett offentligt företag som ansvarar för vatten- och avfallshanteringen i hela den autonoma regionen Madeira.