Enligt Lusa kommer värdet på minimilönen som föreslås för nästa år att vara 10 euro högre än vad som tidigare planerats för att, enligt regeringen, garantera en extra differentiering för att kompensera för inflationens effekter.

Målet att nå 900 euro i slutet av mandatperioden kvarstår.

"Värdet av den garanterade minimilönen per månad kommer att nå ett värde på minst 900 euro år 2026, vilket skyddar arbetstagarnas köpkraft och säkerställer den tillväxtbana som inleddes 2016", står det i förslaget till avtal på medellång sikt för att förbättra inkomster, löner och konkurrenskraft.

Regeringen föreslår att minimilönen höjs till 760 euro 2023, 810 euro 2024, 855 euro 2025 och 900 euro 2026.