Vid en presskonferens i republikens församling sade André Ventura att Chega, inom ramen för diskussionen om förslaget till statsbudget för 2023, föreslår att stödet på 125 euro, som kommer att tilldelas denna månad, ska vara skattefritt.

Efter en begäran om förtydligande från en journalist, eftersom finansministeriet redan hade meddelat att stödet inte skulle beskattas, svarade Ventura: "Eftersom vi föreslår att dessa 125 euro inte begränsas till en månad utan utsträcks till nästa år, föreslår vi att, om regeringen accepterar - vi vet fortfarande inte om den gör det eller inte, det har varit blandade signaler - behålla icke beskattningen av detta värde."

Chegas ordförande tillade att partiet kommer att lägga fram som ett förslag till ändring av statsbudgeten för 2023 (OE2023), som kommer att bli känd först på måndag, så att semester- och julstödet är undantaget från beskattning, samt en uppdatering av nivåerna för IRS.

Chega kommer också att lägga fram ett förslag om att minska det belopp som ska betalas vid vägtullar, särskilt i Algarve, och ett annat om momsbefrielse för viktiga varor, för att mildra effekterna av inflationen.