Miguel Silva, direktör för det svenska teknikföretaget i Portugal, sade till Lusa att mellan 2024 och 2025 kommer installationen av de återstående tre vågkraftkonverterarna att slutföras, vilket ger en produktion på 1,2 megawatt energi, vilket räcker för att försörja 1 000 hushåll och motsvarar en investering på 16 miljoner euro.

Miguel Silva sade att den första vågenergikonverteraren, i form av en boj med en diameter på nio meter, kommer att placeras i vattnet i mitten av november, cirka sex kilometer från land, på Aguçadoura-stranden [ i Póvoa de Varzim].

Enligt tjänstemannen är "ankaret som kommer att fästa anordningen och den elektriska sjökabel som kommer att transportera energin från produktionsplatsen till en understation på Barranha-stranden i Aguçadoura redan installerade på plats".

Enligt tjänstemannen motsvarar projektet för att installera de fyra omvandlarna en investering på 16 miljoner euro, men han betonade att det svenska företaget har för avsikt att fortsätta att "utveckla tekniken och då kommer investeringen att vara annorlunda".