Generaldirektoratetför hälsa vill fram till 2027 minska saltet med 10 % och sockret med 20 % i livsmedel. Detta är två av målen i det nya nationella programmet för främjande av hälsosamma matvanor (2022-2030).

I dokumentet bibehålls kampen mot fetma och främjandet av en hälsosam kost som prioriteringar. Prognoser för 2030 tyder till och med på att kostfel och övervikt kan komma att gå om tobak i rangordningen av de riskfaktorer som bidrar mest till dödligheten.

Enligt ett uttalande från DGS syftar det nationella programmet för främjande av hälsosam kost till att förebygga och kontrollera alla former av undernäring. Bland dessa finns otillräcklig kost, undernäring, otillräckligt intag av vitaminer och mineraler, förfetma och fetma.

"Efter tio års starka investeringar i de två centrala pelarna i den nationella livsmedels- och näringsstrategin, som var förbättring av livsmedelsmiljön (till exempel genom avtal med industrin om att omformulera livsmedelsförsörjningen eller reglering av livsmedelsmarknadsföring riktad till barn) och medborgarinflytande genom utbildningsåtgärder, presenterar strategin åtgärder som är mer inriktade på själva hälsovårdssystemet och på nivån för tillhandahållande av hälso- och sjukvård", skriver DGS i ett uttalande.

Planen för att främja hälsosamma matvanor 2022-2030 innehåller också mål som ska uppnås på medellång och lång sikt. Fram till 2030 är målet att "öka andelen konsumtion av minst 400 gram frukt och grönsaker hos vuxna, barn och ungdomar" och minska konsumtionen av läsk och andra sockerhaltiga drycker.

I dokumentet fastställs också mål för att öka andelen ensamstående amning upp till sex månader och för att fram till 2030 minska förekomsten av övervikt och fetma med minst 5 % bland barn och ungdomar.