Enligt Portugals generalkonsul i Boston, Tiago Araújo, är det "ett viktigt minne, eftersom det återspeglar regionens betydelse för relationerna mellan Portugal och USA genom tiderna och i synnerhet den omfattande portugisiska befolkningsgrupp som anlände hit i olika omgångar".

I ett samtal med Lusa betonade diplomaten att den portugisiska närvaron i Boston i dag hävdar sig på alla områden i samhället och ekonomin i regionen, så firandet av årsdagen kommer också att tjäna till att minnas denna framgång.

Beslutet att inrätta Portugals generalkonsulat i Boston fattades i maj 1822 och den första generalkonsuln anlände den 31 oktober 1822.

"Som huvudstad i en delstat på Atlantsidan av Förenta staterna kunde Bostons förbindelser med Portugal inte undgå att vara starka. För närvarande finns det intresse för att dessa förbindelser ska bidra till ett partnerskap för att förnya en atlantisk vision som omfattar mer om ekonomi, innovation, vetenskap och teknik, digitala och energimässiga övergångar och kampen mot klimatförändringarna", sade konsuln.

"De 200 åren kommer framför allt att bli en hyllning av vår gemenskaps framgång, för det sätt på vilket den har integrerats och är närvarande i dag i alla samhällssektorer och ekonomin i regionen, inklusive de mest dynamiska och innovativa sektorerna", avslutade Tiago Araújo.