För att förhindra att självtest återigen bara blir tillgängliga på apotek eller andra ställen där receptfria läkemedel säljs, har regeringen föreslagit en undantagsordning för att göra snabba antigentest tillgängliga i "stormarknader, hypermarknader och respektive grossistföretag, förutsatt att de villkor som tillverkaren fastställt i informationen på märkningen och/eller i bipacksedeln är garanterade".

"Eftersom befolkningens tillgång till dessa tester, som en åtgärd för att skydda folkhälsan, inte är förenlig med den exklusiva utdelningen på apotek och ställen där receptfria läkemedel säljs, är det viktigt att skapa förutsättningar för att upprätthålla tillståndet att tillhandahålla dessa tester på andra ställen", motiverar myndigheten.