I ett uttalande anser också det portugisiska samfundet för endokrinologi, diabetes och metabolism(SPEDM) att även om det finns begränsningar i tillgången till läkemedlet på grund av den tillgängliga mängden, bör patienter med en diabetesdiagnos komma i första hand.

"Under nuvarande förhållanden förstår SPEDM att detta läkemedel inte bör förskrivas som om patienten var diabetiker. Dessutom, även om det finns begränsningar i tillgången till läkemedlet på grund av den tillgängliga mängden, bör patienter med diabetesdiagnos prioriteras".

Detta ställningstagande från SPEDM kommer efter kontroversen om tillgången till detta läkemedel - som är godkänt för diabetes, men eftersom det efterliknar de hormoner som reglerar mättnadskänslan hjälper det till att gå ner i vikt -, vars efterfrågan har skjutit i höjden på senare tid, vilket gör det svårare för diabetespatienter att få tillgång till det.

SPEDM påminner om att detta läkemedel i Portugal endast finns tillgängligt i lämplig dos för behandling av diabetes Mellitus typ 2 och att "det är för dessa patienter som ersättningen planeras".

SPEDM uppger att de redan har visat sig villiga att samarbeta med hälsomyndigheterna "för att hitta en bättre lösning på detta problem, så att patienterna kan bibehålla den nödvändiga tillgängligheten till innovativa behandlingar".