"Att stationen Cidade Universitária öppnas igen beror på de ansträngningar som Metropolitano de Lisboa har gjort för att minimera de problem som kunderna drabbas av genom att optimera tidtabellen för järnvägsinterventionerna på stationen", förklarar Metro i ett uttalande.

Metropolitano de Lisboa underströk att ingreppen på sträckan mellan Campo Grande och Cidade Universitária kommer att möjliggöra "betydande vinster när det gäller tillförlitligheten i trafiken för tågen på den gula linjen".