Övningen "A Terra Treme" (www.aterratreme.pt) anordnas varje år av den nationella myndigheten för katastrof- och civilskydd (ANEPC) i samarbete med olika offentliga och privata organ och syftar till att hjälpa befolkningen att veta hur man ska agera i händelse av en jordbävning.

Med detta initiativ avser ANEPC att informera befolkningen om vad de bör göra före, under och efter en jordbävning, särskilt vilka förebyggande åtgärder och självskyddsbeteenden de bör anta.

Enligt ANEPC består övningen i att utföra "tre enkla gester som kan göra skillnad för dem som utför dem i händelse av en jordbävning".

Civilskyddet nämner också att åtgärden pågår under en minut, under vilken deltagarna, individuellt eller kollektivt (familjer, skolor, företag, offentliga, privata eller föreningsinstitutioner), uppmanas att utföra de tre självskyddsgesterna: släpp, täck och håll fast.

Över hela landet kommer ANEPC:s regionala nöd- och civilskyddskommuner (CREPC) och distriktskommuner för hjälpinsatser (CDOS) att i samarbete med lokala utbildningskommuner, brandkårer, kommunala räddningstjänster och andra aktörer inom räddningstjänsten främja åtgärder för att öka medvetenheten om jordbävningsrisker och självskyddsåtgärder.