DGS säger att personer i denna åldersgrupp (50-59 år) "kommer att börja kallas till vaccination snart".

I information som publicerats på sin webbplats säger DGS att det senaste yttrandet från den tekniska kommissionen för vaccinering mot covid-19 pekar på fördelar med denna utvidgning, "eftersom en högre nivå av säsongsbaserad boostertäckning uppnås", och att man därför förväntar sig en ytterligare minskning av antalet sjukhusinläggningar i samband med covid-19 under vintermånaderna.

Utvidgningen av vaccinationen "är möjlig med tanke på den nuvarande tillgången på vaccin och vaccinationstakten, som prioriterar mer sårbara grupper, med nästan två miljoner säsongsdoser som redan har administrerats mot Covid-19", säger DGS.