I ett meddelande som skickats till byrån Lusa tillägger PJ att den häktade är starkt anklagad för brott mot kvalificerad allvarlig fysisk integritet, och konstaterar att häktningen skedde inom ramen för internationellt polissamarbete med de nederländska myndigheterna, det land dit den misstänkte flydde efter att ha begått brottet.

PJ förklarar att man genom Lissabon- och Tagusdalenämnden och enheten för internationellt samarbete och i samarbete med de nederländska myndigheterna har "lokaliserat, gripit och utlämnat en 26-årig man till det nationella territoriet, en man som är starkt anklagad för att ha begått brott mot kvalificerad allvarlig fysisk integritet och innehav av ett förbjudet vapen".

Brottet ägde rum den 10 november 2020 på en allmän väg i kommunen Amadora, när den misstänkte efter ett bråk med en annan 33-årig man sköt honom med ett skjutvapen.

"Efter att ha begått brottet lämnade den misstänkte mannen landet, men lokaliserades och greps av myndigheterna i Nederländerna efter att en europeisk arresteringsorder utfärdats av åklagarmyndigheten vid DIAP de Lisboa Oeste - Amadora".