Enligt det nationella statistikinstitutet(INE): "Av det totala antalet personer som var arbetslösa under andra kvartalet 2022 var 53,9 % (160,9 000) fortfarande arbetslösa under tredje kvartalet 2022, 26,1 % (78,1 000) fick arbete och 20 % (59,8 000) blev inaktiva.

INE tillägger att ungefär en tredjedel av de arbetslösa (32,6 %; 47,9 000) och en sjundedel av den "potentiella arbetskraften" (14,0 %; 22,5 000) under det andra kvartalet började arbeta mellan juli och september.

Under den analyserade perioden övergick 12,0 % (86,7 tusen) av de personer som var egenföretagare till arbete för andra, medan "1,6 % (65,2 tusen) av de personer som hade ett arbete för någon annan har övergått till egenföretagande".

Andelen personer som förblev anställda mellan årets andra och tredje kvartal men som bytte jobb "minskade med 0,4 procentenheter jämfört med de två senaste kvartalen och uppgick till 3,1 % (145,7 000)".