Enligt resultaten av den senaste undersökningen om familjernas ekonomiska situation (ISFF ) som publicerats av Portugals centralbank ökar andelen familjer med skulder med åldern upp till åldersgruppen 35-44 år och minskar i de följande åldersgrupperna, rapporterar CNN Portugal.

Enligt uppgifter från Portugals centralbank motsvarar hushållens skuldsättning 83,7 procent av deras disponibla inkomst i slutet av andra kvartalet i år. Trots att dessa värden är höga ligger de långt under de värden som registrerades under perioden 2007-2013, då hushållens skuldsättningsgrad låg över 110 procent av den disponibla inkomsten.

Nedgången i räntorna sedan 2013 bidrog i hög grad till denna nedgång i hushållens skuldsättning. Denna trend har dock förändrats mycket under det senaste året, i och med Europeiska centralbankens aggressiva penningpolitik, som på mindre än sex månader höjde räntan på euron från 0 % till nuvarande 2 % och därmed orsakade en ökning av Euribor-räntan (som tjänar som referens för krediter) till nära 3 %, när den för mindre än ett år sedan noterades till negativa värden.