Enligt uppgifter från generaldirektoratet för energi och geologi(DGEG) låg det genomsnittliga priset på enkel diesel på 1 777 euro/liter på söndagen, medan enkel bensin (petrol) 95 kostade i genomsnitt 1 768 euro/liter samma dag.

Det är värt att komma ihåg att skatten på petroleumprodukter (ISP) sänktes med 3,8 cent per liter på diesel och med 1,4 cent för bensin i november, meddelade finansministeriet, på grund av de stigande bränslepriserna.