År 2021 såg 66,5 procent av EU-medborgarna sin nettolön vara relativt oförändrad jämfört med 2020, 17,5 procent såg en löneökning medan 16 procent såg sin nettolön minska, enligt uppgifter från Eurostat.

I alla medlemsstater bibehöll mer än hälften av befolkningen sina inkomster förra året, med procentsatser som varierar från 50,7 procent på Cypern till 84 procent i Italien.

När det gäller Portugal ligger det i linje med det europeiska genomsnittet. 61,8 procent av portugiserna bibehöll sin inkomst 2021 jämfört med 2020, medan 20,3 procent fick se sin nettoinkomst öka och 18 procent noterade en inkomstminskning.

Bland medlemsstaterna var Tjeckien det EU-land med högst andel medborgare som rapporterade en löneökning (34,8 %), följt av Sverige (32,3 %) samt Rumänien och Slovenien (båda med 27 %). I motsatt ände av polen finns Italien (49 %), Grekland (6,9 %) och Spanien (10,4 %).

Cypern var det EU-land som hade den högsta andelen medborgare som noterade en lönesänkning tidigare jämfört med 2020 (27,6 %), följt av Grekland (26,3 %) och Lettland (24,4 %). I motsatt riktning ligger Rumänien (endast 5,4 % av medborgarna har sett sina löner minska), följt av Belgien (9,4 %) och Italien (11,1 %).