"Den irländska ekonomin presterar sämre på grund av bostadssektorn", säger Ronan Lyons, docent i ekonomi vid Trinity College Dublin och författare till rapporten. Landet bygger bara ungefär hälften av de 50 000 bostäder per år som behövs, sade han och tillade att trenden riskerar att kväva jobbtillväxten.