Enligt det nationella statistikinstitutet(INE) var 43,5 % av Portugals befolkning ensamstående år 2021 (en ökning med tre procentenheter på tio år), medan 41 % var gifta, vilket innebär en minskning med 5,6 procentenheter jämfört med 2011 (46,6 %).

Den frånskilda befolkningen ökade i sin tur under det senaste decenniet med 2,4 procentenheter och överträffade för första gången änkepopulationen, som förblev nästan oförändrad mellan 2021 och 2011: 7,5 % respektive 7,3 %.