I ett uttalande tillägger CP att "de minimitjänster som kan konsulteras" har definierats på företagets webbplats och att "kunder som redan har köpt biljetter till Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional och Regional-tåg kommer att ha rätt till återbetalning eller en gratis alternativ biljett till ett annat tåg i samma kategori och i samma klass".

"Återbetalningen eller omvalideringen kan göras i myCP i området 'Dina biljetter' (för biljetter som köpts på 'online'-biljettkontoret och CP-appen) upp till 30 minuter före tågets avgång från kundens ursprungsstation, samt på biljettkontoren och, om återbetalning sker, på cp.pt genom att fylla i onlineformuläret, skicka in en skanning av originalbiljetten och ange namn, postadress, IBAN och NIF, upp till 10 dagar efter att strejken avslutades", anger CP.

På onsdag (30 november) strejkar CP-arbetarna i 24 timmar tillsammans med arbetarna på Infraestruturas de Portugal.

Enligt en rapport som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för sysselsättning och arbetsmarknadsrelationer(DGERT) har fackföreningarna och CP nått en överenskommelse om att minimitjänsterna på 25 procent ska uppfyllas.