"Baserat på den information som redan samlats in kommer förändringstakten i konsumentprisindexet (KPI) på årsbasis att ha minskat till 9,9 % i november, vilket är 0,2 procentenheter lägre (p.p.) än föregående månad", uppger INE.

Det bör noteras att värdet av KPI utan bostäder kommer att användas för att beräkna pensionsuppdateringar. Finansministern hade redan signalerat att om inflationen var högre än vad regeringen förväntade sig skulle värdet korrigeras nästa år.