Detsamma gäller för personer över 40 år som vaccinerades med Janssens läkemedel för 90 dagar sedan eller mer.

Personer som inte har fått Covid-19 under de senaste 150 dagarna och som har fullföljt vaccinationsschemat i minst 150 dagar är för närvarande berättigade till boosterdosen i Open House-regimen, enligt hälsomyndigheterna.

Denna modalitet är fortfarande tillgänglig, när det gäller Covid-19, för primärvaccinering (de två första doserna av alla vacciner, med undantag för Janssen-vaccinet i enstaka doser) för användare som är 12 år eller äldre, boostervaccinering (gemensam "tredje dos") för användare som är 18-59 år och säsongsbaserad boostervaccinering ("fjärde dosen") för prioriterade yrkesgrupper (nämligen hälsovårdspersonal, brandmän som deltar i sjuktransporter, fängelsepersonal, med flera).

Dessa personer kan därför gå direkt till vaccinationscentralen eller hälsocentralen för att få vaccinet.